Home.

Wie zijn wij?

Het ministerie van gezinsministeries richt zich op de relaties tussen mensen binnen de kerk en de samenleving, in de context van het gezinsleven. Rekening houdend met de realiteit van vandaag, helpt hij individuen en gezinnen om evangeliewaarden in hun ervaringen op te nemen, gezonde relaties te onderhouden en samen te groeien in discipelschap.

Familiebedieningen besteden speciale aandacht aan de voorbereiding en consolidatie van het huwelijk en staan ouders, families en kerken toe om kinderen naar Jezus te leiden met de waarden van zijn koninkrijk, terwijl ze hen opleiden voor een leven van verantwoordelijke volwassene.

De familieafdeling van de Belgisch-Luxemburgse Federatie wil gezinnen voorzien van hulpmiddelen en documentatie om hen te helpen bij hun dagelijkse uitdagingen. Er worden ook evenementen georganiseerd (training, spirituele retraite voor koppels, verloofden, enz …).

Afdelingsdirecteur: Pastor Philippe LEDUC
E-mail: [email protected]

Het bronnenboek voor 2023 is beschikbaar

Dit jaar is het thema “Gezinnen en geestelijke gezondheid”. Het boek, dat HIER gratis te downloaden is, bevat ideeën voor preken, verhalen voor kinderen, seminars en diverse bronnen. In de bijlage vindt u enkele verklaringen van de adventistische wereldkerk in verband met de thema’s van het gezin (huwelijk, misbruik, geweld, abortus, alternatieve seksuele praktijken).

WEEK VAN DE EENHEID VAN HET GEZIN

Het familiealtaar herbouwen

Tijdens deze Week van Gebed voor de Eenheid van het Gezin is het ons verlangen dat gezinnen thuis het altaar van de gezinsaanbidding bouwen of herbouwen familie aanbidden in hun huizen.

Gezinsaanbidding geeft elk gezin de gelegenheid om dagelijks Gods altaar te herbouwen. De boodschap van Elia gaat over verandering van hart, niet alleen gehoorzaamheid…

Back to Top